Program

Svobodní v komunální politice vychází obecně z těchto principů:

 1. Obce hospodaří zpravidla s vyrovnaným rozpočtem a dluhy tvoří jen v mimořádných situacích za souhlasu kvalifikované většiny zastupitelů. Svobodní toto pravidlo hospodaření obcí prosazují jako analogii návrhu ústavního zákona o vyrovnaném rozpočtu na úrovni státu.
 2. Obce vynakládají prostředky na prvním místě na veřejné statky, tj. na obecní silnice, chodníky a zajištění pořádku a čistoty v obcích.
 3. Obce zásadně nepodnikají. Obce svými aktivitami nesmí deformovat tržní prostředí.
 4. Obce ukládají přebytky běžného hospodaření zásadně konzervativně, tj. do aktiv s minimálním rizikem.
 5. V případě obecních zakázek se obce nesmějí odvolávat na obchodní tajemství a uzavřené smlouvy jsou veřejné.
 6. Svobodní podporují změny daňových zákonů tak, aby maximum peněz zůstalo v kapsách lidí, aby se omezilo přerozdělování jak na úrovni státu, tak na úrovni krajů a obcí. Přerozdělování výnosu daní občanů České republiky na úrovni Evropské unie je třeba odstranit.

Program Svobodných stručně v deseti bodech

 1. Nízké daně
 2. Jednoduché podnikání
 3. Méně státní regulace
 4. Méně dotací pokřivujících volný trh
 5. Vyrovnané veřejné finance
 6. Více osobní svobody
 7. Více ekonomické svobody
 8. Suverénní a bezpečný stát
 9. Žádné povinné kvóty z Bruselu
 10. Žádné další euronesmysly